Κάπνισμα και Άνοια

Κάπνισμα και Άνοια

Γράφει η Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος – Ψυχίατρος

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι ο έλεγχος των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου (Σακχαρώδης Διαβήτης, υπερχοληστεριναιμία, υπέρταση, παχυσαρκία) μπορεί να μειώσει και τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας στους ηλικιωμένους. Το κάπνισμα είναι ένας δυνητικά τροποποιήσιμος παράγοντας, ο οποίος έχει επίσης συνδεθεί με τη γνωστική έκπτωση και την άνοια. Η αγγειοεγκεφαλική νόσος είναι επίσης ένας από τους πιθανούς μηχανισμούς με τους οποίους, το κάπνισμα μπορεί να οδηγήσει στην άνοια, αλλά άν το κάπνισμα συμμετέχει και σε άλλες νευροεκφυλιστικές διεργασίες του εγκεφάλου δεν έχει πλήρως διερευνηθεί.

Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει πολυάριθμες τοξικές ουσίες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα και ακεραιότητα των νευρώνων (πχ. το μονοξείδιο του άνθρακα και κάποια είδη αντιδρώντος οξυγόνου, και αυτό μπορεί να επηρεάσει μακροπρόθεσμα την επιβίωση των νευρόνων. Το κάπνισμα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα αύξηση στη ροή του αίματος και στο μεταβολισμό στην παρεγκεφαλίδα, στους μετωπιαίους και στους βρεγματικο-ινιακούς λοβούς των ενήλικων ατόμων. Το χρόνιο κάπνισμα έχει συνδεθεί με τη μειωμένη σφαιρική εγκεφαλική ροή αίματος και κατά τη διάρκεια των επεισοδίων οξείας κατανάλωσης, με μειωμένο μεταβολισμό γλυκόζης στην παρεγκεφαλίδα, το θάλαμο, και τον κροταφικό φλοιό άμφω. Οι ηλικιωμένοι με Ήπια Νοητική Διαταραχή ή Άνοια, παρουσιάζουν εκφύλιση σε πολλές από αυτές τις περιοχές του εγκεφάλου, όπως έδειξαν μελέτες με FDG PET σε μεγάλους αριθμούς ασθενών με νόσο Alzheimer. Eπίσης, πολυάριθμες ογκομετρικές μελέτες με MRI σε ανοϊκούς ασθενείς δείχνουν μείωση του ποσού της φαιάς ουσίας του εγκεφάλου, ιδιαίτερα στο μέσο κροταφικό λοβό και στον οπίσθιο ινιακό λοβό.

Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 2008 δημοσιεύτηκε σε έγκριτο ιατρικό περιοδικό μία μελέτη η οποία μέτρησε τις διαφορές στην πυκνότητα της φαιάς ουσίας ανάμεσα σε 40 καπνιστές και 40 μη καπνιστές άνω των 70 ετών. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι το κάπνισμα συνδέεται με στατιστικά σημαντική μείωση του ποσού της λευκής ουσίας στους εγκεφάλους ηλικιωμένων καπνιστών σε σχέση με ηλικιωμένους που δεν κάπνισαν ποτέ. Περαιτέρω μελέτη απαιτείται για να αποδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο η νικοτίνη καταστρέφει προοδευτικά τους νευρώνες του εγκεφαλικού φλοιού και οδηγεί στη νοητική έκπτωση.

Βιβλιογραφία:
1. Almeida OP, Hulse G, Laurence D, Flicker L: Smoking as a risk factor for Alzheimer/s disease: contrasting evidence from case-control and cohort studies. Addiction 2002, 97:15-28
2. Freund KM, Belanger AJ, D/Agostino RB, Kannel WB: The health risks of smoking. The Framingham Study: 34 years of follow-up. Ann Epidemiol 1993; 3:417-424
3. Herholz K, Salmon E, Perani D, et al: Discrimination between Alzheimer dementia and controls by automated analysis of multicenter FDG PET. Neuroimage 2002; 17:302-316
4. Almeida OP, Garrido JG et al, Smoking Is Associated With Reduced Cortical Regional Gray Matter Density in Brain Regions Associated With Incipient Alzheimer Disease, Am U Geriatr Psychiatry, 2008 16:1-92-98

Πηγή: hygeia.gr

Παθητικό Κάπνισμα των Παιδιών: Πόσο Απαραίτητη είναι η Ενεργός δράση;

Παθητικό Κάπνισμα των Παιδιών: Πόσο Απαραίτητη είναι η Ενεργός δράση;


Εισαγωγή


Η έκθεση των μη καπνιστών σε προϊόντα καύσης του καπνού σε κλειστό χώρο ορίζεται ως παθητικό κάπνισμα. Αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα δημόσιας υγείας για τα παιδιά.

Ο καπνός του τσιγάρου περιλαμβάνει περίπου 4.000 χημικές ουσίες, βαρέα μέταλλα και ραδιενεργά στοιχεία, 40 από τις οποίες αποτελούν γνωστά καρκινογόνα για τον άνθρωπο. Ο καπνός προέρχεται από δύο πηγές, από το τσιγάρο που καίγεται −σ’ αυτόν οφείλεται το μεγαλύτερο μέρος του καπνού μέσα στο σπίτι− και από την εκπνοή καπνού από τον καπνιστή. Ο καπνός του τσιγάρου που καίγεται περιέχει 2−3 φορές περισσότερο επιβλαβείς χημικές ουσίες από τον καπνό της εκπνοής του καπνιστή λόγω του γεγονότος ότι δεν φιλτράρεται από το φίλτρο του τσιγάρου.

Η χώρα μας όσον αφορά στο κάπνισμα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπολογίζεται ότι το 40% των ενηλίκων στην Ελλάδα καπνίζει. Η συχνότητα του καπνίσματος επηρεάζεται από το φύλο και τον τόπο διαμονής. Συγκεκριμένα, όσοι διαμένουν σε μεγάλα αστικά κέντρα καπνίζουν περισσότερο σε σχέση με την περιφέρεια (51% των ανδρών και 39% των γυναικών, αντίστοιχα). Πρόσφατες μελέτες στον ελλαδικό χώρο δείχνουν ότι η συχνότητα καπνίσματος στους εφήβους είναι ιδιαίτερα υψηλή. Μαθητές ηλικίας 13−15 ετών καπνίζουν συστηματικά σε ποσοστό 32% ενώ στην ηλικία των 16−19 ετών το ποσοστό αυξάνει μέχρι και 50%.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), τα μισά παιδιά του κόσμου αναπνέουν αέρα ρυπογόνο από καπνό τσιγάρου κυρίως μέσα στα σπίτια τους. Το 80% των παιδιών δηλώνει ότι ζουν σε σπίτι όπου ο ένας από τους δύο γονείς καπνίζει. Το παιδί γίνεται παθητικός καπνιστής από το κάπνισμα των γονέων, των συγγενών ή των φίλων του. Η παραμονή του παιδιού σε χώρο με καπνιστές για μία ώρα έχει ως αποτέλεσμα την εισπνοή τόσων επιβλαβών χημικών ουσιών όσων θα εισέπνεε αν κάπνιζε 10 ή περισσότερα τσιγάρα. Μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρουν ότι όταν καπνίζουν και οι δύο γονείς 15−20 τσιγάρα ημερησίως, είναι ίδιο σαν να κάπνιζε το παιδί 80 τσιγάρα το χρόνο και από αυτά τα 50 αποδίδονται στη μητέρα, επειδή το παιδί μένει μαζί της τον περισσότερο χρόνο της ημέρας.

Επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών

Τεκμηριωμένες μελέτες συσχετίζουν την έκθεση των παιδιών στον καπνό του τσιγάρου με αύξηση της συχνότητας εμφάνισης λοιμώξεων και νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος. Παιδιά των οποίων οι γονείς καπνίζουν, έχουν 3−5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν από αναπνευστικές λοιμώξεις (πνευμονία, βρογχίτιδα, βρογχιολίτιδα, λαρυγγίτιδα) καθώς ευνοείται η μετάδοση ιογενών λοιμώξεων από τους γονείς στα παιδιά με το βήχα, σε σχέση με εκείνα που δεν καπνίζουν οι γονείς τους. Επίσης, έχουν 20−40 φορές περισσότερες πιθανότητες εισαγωγής σε νοσοκομείο λόγω οξείας βρογχίτιδας ή πνευμονίας κατά το πρώτο έτος της ζωής τους. Η συμπτωματολογία τους είναι εντονότερη και μεγαλύτερης διάρκειας στα παιδιά των καπνιστών. Αναμφισβήτητα, αποτελεί εκλυτικό παράγοντα αύξησης της συχνότητας του άσθματος καθώς και σημαντική αιτία επιδείνωσης της συμπτωματολογίας του. Έχει συσχετιστεί με το σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου, με μέση ωτίτιδα με υγρό, πρόκληση οισοφαγίτιδας, βακτηριδιακή μηνιγγίτιδα και αποτελεί σημαντικό παράγοντα σχολικών απουσιών λόγω ασθένειας.

Η αύξηση του κινδύνου εμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου, καρκίνου του πνεύμονα και χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας στους ενήλικες είναι οι κύριες απώτερες επιδράσεις του παθητικού καπνίσματος. Μη καπνιστής που ζει σε περιβάλλον καπνιστών διατρέχει δύο φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για καρκίνο του πνεύμονα. Στις ΗΠΑ, το παθητικό κάπνισμα κατατάσσεται ως τρίτη αιτία θανάτου μετά το ενεργητικό κάπνισμα και το οινόπνευμα.

Το κάπνισμα θεωρείται επικίνδυνο καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ιδιαίτερα μετά τον τέταρτο μήνα. Οι συχνότερες επιπτώσεις είναι η ενδομήτρια καθυστέρηση, οι επιπλοκές στην κύηση και στον τοκετό καθώς και ηαυξημένη περιγεννητική θνησιμότητα. Νεογέννητα που εκτέθηκαν στον καπνό του τσιγάρου κατά την εμβρυϊκή περίοδο εμφανίζουν μικρότερο βάρος και ύψος σε σχέση με αυτά, οι μητέρες των οποίων δεν κάπνιζαν. Οι χρόνιες καπνίστριες εμφανίζουν μειωμένη γονιμότητα που οφείλεται στις μόνιμες αρτηριακές βλάβες του ενδομητρίου και στις συσπάσεις της μήτρας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης εμφανίζουν βαριές επιπλοκές, όπως πρόδρομο πλακούντα, πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα, αμνιονίτιδα και πρόωρο τοκετό. Γυναίκες που διακόπτουν το κάπνισμα στην εγκυμοσύνη μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης των παραπάνω προβλημάτων υγείας στα παιδιά τους.

Στρατηγικές μείωσης της έκθεσης των παιδιών στο παθητικό κάπνισμα

Οι τεκμηριωμένες μελέτες των βλαπτικών επιδράσεων του παθητικού καπνίσματος στα παιδιά οδήγησε τον ΠΟΥ στην ανάπτυξη στρατηγικών, οι οποίες θα συμβάλλουν στη μείωση των προβλημάτων υγείας στα παιδιά καθώς χαρακτηρίζει την έκθεση των παιδιών στον καπνό του τσιγάρου ως παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, σύμφωνα με το άρθρο 6 (περί ανάπτυξης και επιβίωσης) και το άρθρο 24 (περί υγείας και νόσου), ενώ αφορούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις και σε εκπαίδευση του κοινού. Κάθε χώρα οφείλει να εφαρμόσει νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα έχουν ως στόχο την αποτροπή των νέων να αρχίσουν το κάπνισμα, τη διακοπή του καπνίσματος όσων καπνίζουν και την προστασία των μη καπνιστών. Στη χώρα μας, από τη δεκαετία του 1970 λαμβάνονται μέτρα στο πλαίσιο αντικαπνιστικής εκστρατείας του Υπουργείου Υγείας, βασισμένη στις συστάσεις του ΠΟΥ. Οι παρεμβάσεις αφορούν στο εμπόριο του καπνού, την εισαγωγή αυστηρών περιορισμών στην πώληση, την άμεση και έμμεση διαφήμιση και την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. Συχνά, όμως, στην εφαρμογή αυτών των μέτρων παρατηρείται διάσταση ή και σύγκρουση σχετικά με τα δικαιώματα των καπνιστών και μη.

Τεκμηριωμένες μελέτες των επιπτώσεων του παθητικού καπνίσματος στην υγεία, κυρίως των παιδιών, τα οποία είναι απροστάτευτα επιβάλλουν την εφαρμογή δραστικότερων και αυστηρότερων μέτρων κατά του καπνίσματος. Τα μέτρα αυτά για να τύχουν της ανάλογης αποδοχής πρέπει να βασίζονται σε αρχές, όπως της αυτονομίας, της υπευθυνότητας του ατόμου, της κοινωνικής χρησιμότητας, της ευθύνης της πολιτείας σε θέματα δημόσιας υγείας. Παρά τις σοβαρές προσπάθειες για μείωση του καπνίσματος, τα εφαρμοζόμενα μέτρα τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν απέδωσαν. Με νομοθετική παρέμβαση θεσπίστηκε απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους, ακολουθώντας την πρακτική πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Το δεύτερο σκέλος της στρατηγικής μείωσης της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα αφορά στην εκπαίδευση του κοινού, η οποία θα έπρεπε να αποτελεί την κύρια προτεραιότητα στα προγράμματα δημόσιας υγείας. Στόχος της εκπαίδευσης είναι η παροχή γνώσεων μέσω οργανωμένων προγραμμάτων σε παιδιά όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και σε νέους γονείς για να επιτευχθεί αλλαγή αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών του νεανικού πληθυσμού σχετικά με τις καπνιστικές τους συνήθειες.

Οι γονείς αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά ενώ ασκούν θετική ή αρνητική επίδραση στη διαμόρφωση και την απόκτηση θετικών στάσεων και συνηθειών τρόπου ζωής. Οι καπνιστικές συνήθειες των παιδιών επηρεάζονται σημαντικά από τους γονείς, τους φίλους και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον ενώ μελέτες δείχνουν ότι όταν οι γονείς καπνίζουν αυξάνεται η πιθανότητα έναρξης του καπνίσματος και στα παιδιά του. Η Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία προτείνει συγκεκριμένες οδηγίες, τις οποίες πρέπει να εφαρμόσουν οι γονείς στο σπίτι, ώστε να μειώσουν την έκθεση των παιδιών στον καπνό του τσιγάρου. Συγκεκριμένα, προτείνουν:

Διακοπή του καπνίσματος

Απαγόρευση του καπνίσματος μέσα στο σπίτι. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, να γίνεται συχνός και καλός αερισμός του σπιτιού ή το κάπνισμα να γίνεται σε συγκεκριμένο πάντα σημείο του σπιτιού, απομονωμένο από το παιδί

Απαγόρευση του καπνίσματος στους επισκέπτες και τους συγγενείς

Προτροπή στα μέλη της οικογένειας που καπνίζουν να το διακόψουν

Αποφυγή του καπνίσματος παρουσία των παιδιών

Ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο σχετικά με το κάπνισμα που ισχύει για τους επαγγελματίες που φροντίζουν παιδιά

Αποφυγή δημόσιων χώρων για καπνιστές (εστιατόρια, αεροδρόμια, καταστήματα), όταν είναι με το παιδί τους

Ενημέρωση για τις υπηρεσίες υγείας και τις μεθόδους διακοπής του καπνίσματος καθώς και τα αντικαπνιστικά κέντρα

Ενημέρωση για τις συνέπειες του παθητικού καπνίσματος στα παιδιά

Ενημέρωση για τα δικαιώματα των μη καπνιστών και συμμετοχή σε προγράμματα ενημέρωσης και αγωγή υγείας σχετικά με τις βλαβερές συνέπειες του παθητικού καπνίσματος.

Συμπερασματικά, επειδή επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες έχουν καταδείξει τις δυσμενείς επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος στην υγεία του παιδιού, οι λειτουργοί της υγείας, γιατροί και νοσηλευτές, έχουν την αρμοδιότητα, και ιδιαίτερα η θεσμοθέτηση της λειτουργίας του σχολικού νοσηλευτή, να συμμετέχουν ενεργά στα προγράμματα ενημέρωσης του κοινού. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να απευθύνονται κυρίως στους νέους και ειδικότερα στους νέους γονείς, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την αναγνώριση των κινδύνων που προκαλεί το παθητικό κάπνισμα στην υγεία των παιδιών τους.


Βιβλιογραφία

1. WHO. Facts and figures about tobacco. [http:www.who.int/tobacco/fctc/cop/en/index/html], 2006

2. Vardavas CI, Athanasopoulos D, Balomenaki E, Niaounaki D, Linardakis MK, Kafatos AG. Smoking habits of Greek preschool children’s parents. BMC Public Health 2007

3. Vardavas CI, Kafatos AG. Smoking policy and prevalence in Greece: An overview. Eur J Public Health 2007

4. Chan-Yeung M, Dimich-Ward H. Respiratory health effects of exposure to environmental tobacco smoke. Respirology 2003

5. Fantuzzi G, Aggazotti G, Righi E, Facchinetti F, Bertucci E, Kanitz S et al. Preterm delivery and exposure to active and passive smoking during pregnancy: A case-control study from Italy. Paediatric Perinatal Epidemiol 2007

6. Forster JA, Widome R, Bernat DH. Policy interventions and surveillance as strategies to prevent tobacco use in adolescents and young adults. Am J Prev Med 2007

Πηγή: medsubjs.blogspot.com

Οι οικονομικές επιπτώσεις της απαγόρευσης του καπνίσματος

Οι οικονομικές επιπτώσεις της απαγόρευσης του καπνίσματος:

Αποτελέσματα από την ανασκόπηση της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας

Γράφει ο Δρ Λάμπρος Λαζούρας

Ερευνητής Ψυχολόγος, Επιστημονικός Σύμβουλος Nosmoke.gr M.K.O.

Με σκοπό την αποτελεσματική μείωση της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα σε δημόσιους χώρους, την τελευταία δεκαετία αρκετές χώρες έχουν εφαρμόσει απαγορεύσεις του καπνίσματος σε κέντρα διασκέδασης και εστίασης, ξενοδοχεία, ή ακόμη και σε καζίνο και χαρτοπαικτικές λέσχες. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι κατά τόπους επαγγελματικοί σύλλογοι και οι ενώσεις καταστηματαρχών εναντιώθηκαν σε αυτά τα μέτρα υποστηρίζοντας ότι οι απαγορεύσεις του καπνίσματος θα ‘διώξουν’ τους περισσότερους πελάτες και, κατά συνέπεια, θα ζημιώσουν οικονομικά τις επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, οι αντιδράσεις αυτές ήταν σχεδόν πάντα υποκινούμενες από τις ίδιες τις καπνοβιομηχανίες, τα συμφέροντα των οποίων θιγόντουσαν άμεσα από τις απαγορεύσεις του καπνίσματος. Όμως το πιο ενδιαφέρον είναι ότι δεκάδες οικονομετρικές και κοινωνικές μελέτες που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία 15 χρόνια στα πλέον έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά έδειξαν ότι, στα περισσότερα κράτη που εφαρμόστηκαν οι εν λόγω απαγορεύσεις του καπνίσματος, δεν υπήρχε καμία αρνητική επίπτωση στην οικονομική απόδοση (δηλ. στον ‘τζίρο’) των επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται συνοπτικά ορισμένες αντιπροσωπευτικές μελέτες με τα κύρια ευρήματα και συμπεράσματά τους.

Συγγραφείς/Έτος δημοσίευσης/Χώρα διεξαγωγής της μελέτης/Πηγή δημοσίευσης
Αντικείμενο
Ευρήματα
Κύρια συμπεράσματα
Pyles et al./2007/USA/ Tobacco Control (British Medical Journal Group)
Οι οικονομικές επιπτώσεις της απαγόρευσης του καπνίσματος στις επιχειρήσεις εστίασης σε μια καπνοπαραγωγό πολιτεία
Η απαγόρευση του καπνίσματος δεν επηρέασε καθόλου τον τζίρο και την ευημερία των επιχειρήσεων
Ακόμη και σε κοινωνίες που εξαρτώνται οικονομικά από την παραγωγή καπνού, η απαγόρευση του καπνίσματος δεν επηρεάζει αρνητικά την οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης

Glantz & Smith/1997/USA/American Journal of Public Health
Οι επιπτώσεις των απαγορεύσεων του καπνίσματος στις πωλήσεις των εστιατορίων
Από το 1994 ως το 1999 οι απαγορεύσεις του καπνίσματος σε εστιατόρια και καφετέριες/παμπ δεν είχαν καμία απολύτως αρνητική επίπτωση στις πωλήσεις των εν λόγω επιχειρήσεων
Η απαγόρευση του καπνίσματος δεν ζημιώνει οικονομικά τις επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης
Glantz & Charlesworth/1999/USA/Journal of the American Medical Association (JAMA)
Ο τζίρος των τουριστικών επιχειρήσεων και των ξενοδοχείων πριν και μετά την απαγόρευση του καπνίσματος
Η εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος δεν επηρέασε καθόλου αρνητικά, μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, ευνόησε τον τζίρο των τουριστικών επιχειρήσεων
Η απαγόρευση του καπνίσματος δεν βλάπτει οικονομικά τις τουριστικές επιχειρήσεις

Siahpush & Scollo/2004/Tasmania & Australia/Tobacco Control (British Medical Journal Group)
Οι οικονομικές επιπτώσεις της απαγόρευσης του καπνίσματος στις πωλήσεις εστιατορίων και παμπ στην Τασμανία
Η απαγόρευση του καπνίσματος δεν είχε καμία απολύτως αρνητική επίπτωση στις πωλήσεις των εστιατορίων

Οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να εφαρμόζουν τις απαγορεύσεις του καπνίσματος στα εστιατόρια χωρίς να φοβούνται για τυχόν αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις

Eriksen & Chaloupka/2007/USA/CA: A Cancer Journal for Clinicians (American Cancer Society)
Αξιολόγηση των απαγορεύσεων του καπνίσματος από το 1970 και έπειτα, εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων και ανάλυση των στρατηγικών των καπνοβιομηχανιών
Η ανάλυση των μελετών που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο άρθρο αποδεικνύει ότι οι απαγορεύσεις του καπνίσματος δεν ζημιώνουν τις επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού. Αρκετές φορές οι καπνοβιομηχανίες υποκίνησαν αντιδράσεις και διέδωσαν φήμες για το αντίθετο
Η απαγόρευση του καπνίσματος δεν βλάπτει οικονομικά και μπορεί να σώσει ζωές. Η καπνοβιομηχανίες το γνωρίζουν αυτό και έχουν προσπαθήσει να πείσουν την κοινωνία για το αντίθετο

Scollo et al./2003/Australia/Tobacco Control (British Medical Journal Group)
Ανάλυση 97 εμπειρικών μελετών για τις οικονομικές επιπτώσεις της απαγόρευσης του καπνίσματος σε επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης
Όλες οι μελέτες με τον αρτιότερο επιστημονικό σχεδιασμό έδειξαν ότι η απαγόρευση του καπνίσματος δεν ζημιώνει οικονομικά τις επιχειρήσεις. Αντίθετα σε αρκετές περιπτώσεις η απαγόρευση συνοδεύτηκε από σημαντική άνοδο του τζίρου και από άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας
Η απαγόρευση του καπνίσματος δεν βλάπτει, αλλά ωφελεί τις επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης
Kunzli et al./2003/Italy/ Tobacco Control (British Medical Journal Group)
Αξιολόγηση των προτιμήσεων των πελατών και οικονομική ανάλυση των πωλήσεων σε καφετέριες στην Ιταλία
Οι πελάτες – ακόμη και οι ίδιοι οι καπνιστές - προτιμούν καφετέριες χωρίς μόλυνση από τον καπνό των τσιγάρων επειδή ενδιαφέρονται τόσο για την υγεία τους όσο και για την υγεία των ανθρώπων γύρω τους. Τα φιλοδωρήματα στους σερβιτόρους ήταν κατά 22% περισσότερα στις καφετέριες που απαγορεύουν το κάπνισμα
Ενώ το τσιγάρο αποτελεί βασικό κομμάτι στην κουλτούρα τους, οι περισσότεροι Ιταλοί – ακόμη και οι καπνιστές – προτιμούν να πίνουν τον καφέ τους σε καφετέριες χωρίς καπνό και είναι πρόθυμοι να ανταμείψουν γενναιόδωρα τους εργαζόμενους σε αυτά τα μέρη
Alamar & Glantz/2004/USA/Contemporary Economic Policy
Αξιολόγηση των κερδών των εστιατορίων που απαγορεύουν το κάπνισμα σε σύγκριση με εστιατόρια που δεν εφαρμόζουν την απαγόρευση
Τα εστιατόρια που εφάρμοζαν την απαγόρευση του καπνίσματος σημείωσαν κατά 16% αύξηση των πωλήσεών τους σε σύγκριση με τα εστιατόρια που επέτρεπαν το κάπνισμα

Οι πελάτες φαίνεται να προτιμούν περισσότερο τα εστιατόρια χωρίς καπνό όταν τους δίνεται η δυνατότητα επιλογής

Fong et al./2006/Ireland/ Tobacco Control (British Medical Journal Group)
Αξιολόγηση της απαγόρευσης του καπνίσματος στις Ιρλανδικές επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης και της αντίδρασης των καπνιστών
Αμέσως μετά την εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος οι περισσότεροι Ιρλανδοί καπνιστές δήλωναν ότι υποστηρίζουν την απαγόρευση και ότι με αυτό το μέτρο βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία να κόψουν επιτέλους το κάπνισμα. Η ομάδα των ερευνητών επίσης έχει παρουσιάσει στοιχεία που δείχνουν ότι ο τζίρος των επιχειρήσεων εστίασης έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την ολική απαγόρευση του καπνίσματος
Εφόσον το κάπνισμα απαγορεύτηκε με μεγάλη επιτυχία και με τη συγκατάθεση των ίδιων των καπνιστών ακόμη και στις φημισμένες Ιρλανδικές παμπ, τότε υπάρχουν πολλές ελπίδες να εφαρμοστούν οι απαγορεύσει ς του καπνίσματος επιτυχώς και σε άλλες χώρες
Σημείωση. Στις περισσότερες μελέτες που παρουσιάζονται παραπάνω οι απαγορεύσεις του καπνίσματος ήταν ολικές και όχι εν μέρει.
Συμπερασματικά, περισσότερες από 100 επιστημονικές μελέτες σε διαφορετικά κράτη (ακόμη και σε χώρες που το κάπνισμα είναι μέρος της κουλτούρας τους, όπως η γειτονική Ιταλία) έχουν δείξει ότι η απαγόρευση του καπνίσματος είναι πιθανότερο να ωφελήσει παρά να βλάψει τις επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης. Μάλιστα, οι καπνιστές πελάτες προτιμούν να συνεχίσουν να επισκέπτονται τα αγαπημένα τους μέρη ακόμη και όταν δεν επιτρέπεται να καπνίσουν – ορισμένοι μάλιστα βρίσκουν με αυτό τον τρόπο και την κατάλληλη ευκαιρία να κόψουν το κάπνισμα. Λόγω της άμεσης απειλής των οικονομικών τους συμφερόντων, οι καπνοβιομηχανίες προσπάθησαν αρκετές φορές να φοβίσουν τις κατά τόπους ενώσεις καταστηματαρχών και τους πολίτες, επικαλούμενες την αβάσταχτη οικονομική ζημία που θα επιφέρει η απαγόρευση του καπνίσματος. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, γεννώνται τα παρακάτω ερωτήματα:
-Γιατί στην Ελλάδα δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη η απαγόρευση του καπνίσματος;
-Γιατί ενώ σε τόσες άλλες χώρες η απαγόρευση του καπνίσματος στέφεται με επιτυχία και οι καπνιστές προτιμούν τα μέρη χωρίς καπνό, στην Ελλάδα φοβόμαστε ότι θα συμβεί το αντίθετο;
-Ποιος τρέφει τους φόβους για οικονομική καταστροφή των επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης που θα απαγορεύσουν το κάπνισμα;
Τα δεδομένα μιλούν από μόνα τους. Οι απαντήσεις βρίσκονται μπροστά μας. Αρκεί μόνο να ανοίξουμε τα μάτια μας.

Πηγή: nosmoke.gr